1. Stagii pentru absolvenții învățământului superior (stagiile Robert Schuman)

Informații generale

Scopul stagiilor pentru absolvenții învățământului superior este de a le permite stagiarilor să își completeze cunoștințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Datele de începere a stagiului și datele-limită pentru primirea candidaturilor:

 • Perioada de înscriere: 15 august – 15 octombrie (miezul nopții) 
  Perioada de stagiu: 1 martie – 31 iulie
 • Perioada de înscriere: 15 martie – 15 mai (miezul nopții) 
  Perioada de stagiu: 1 octombrie – 28/29 februarie

Adresa

Rue Wiertz nr. 60, Bruxelles 1047

Grup țintă

Absolvenți ai unei forme de învățământ superior

Bursă

1200 de euro

Durata

5 luni, fără prelungiri

 

Cerințe

Candidații la un stagiu pentru absolvenți ai învățământului superior trebuie:

 • Să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană;
 • Să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • Să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
 • Să nu fi beneficiat de un stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

2. Stagii de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior

Informații generale

Aceste stagii sunt acordate doar absolvenților de universități sau de instituții echivalente. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să își completeze cunoștințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene și, în special, a Parlamentului European. Datele de începere a stagiului și datele-limită pentru primirea candidaturilor:

 • Perioada de înscriere: 15 iunie – 15 august (miezul nopții)
  Data de începere a stagiului: 1 ianuarie
 • Perioada de înscriere: 15 septembrie – 15 noiembrie (miezul nopții)
  Data de începere a stagiului: 1 aprilie
 • Perioada de înscriere: 15 decembrie – 15 februarie (miezul nopții)
  Data de începere a stagiului: 1 iulie
 • Perioada de înscriere: 15 martie-15 mai (miezul nopții)
  Data de începere a stagiului: 1 octombrie

Adresa

Robert Schuman Building, Place de l’Europe, L-1499 Luxembourg

Grup țintă

Absolvenți ai unei forme de învățământ superior

Bursă

1313 de euro

Durata

3 luni, prelungiri în cazuri excepționale

 

Cerințe

Candidații la un stagiu pentru absolvenți ai învățământului superior trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru a Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderare;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • să fi absolvit, înainte de data limită de depunere a candidaturilor, un ciclu de studii universitare de minim trei ani, atestat printr-o diplomă;
 • să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea a unei țări candidate la aderare și să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii;
 • să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Susțin TReI!

Transparență.
Responsabilitate.
Integritate.
O campanie marca ASPFC realizată cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție, celebrată anual în 9 decembrie la inițiativa ONU.

Vasile Pârvan 4A, Timișoara 300223, Timiș, România Tel: +4 0734 204 120 e-mail: contact.aspfc@gmail.com