Conferința națională își propune să dezbată evoluțiile prezente și viitoare ale spațiului european dar și dinamica acestuia, are caracter interdisciplinar și se adresează studenţilor de la ciclul Licenţă, Masterat sau Doctorat, fiind bineveniți studenți de la specializări diverse: Ştiinţe Politice, Administrație publică, Relaţii Internaţionale și Studii Europene, Filosofie, Științe ale Comunicării, dar și Drept sau Științe Economice.

Lucrările trebuie să aibă minim 5 pagini și maxim 15, și să fie recomandate de către un tutore (cadru didactic) de la facultatea de care aparține studentul. Nu se percepe taxă de participare, se eliberează certificat de participare. Participanții se pot înscrie cu o singură lucrare în calitate de unic autor sau coautor . Pe baza solicitărilor din Formularul de înscriere, în limita locurilor disponibile, ASPFC asigură cazarea în regim de cămin a participanţilor, un coffee break în timpul conferinţei, dar şi prânzul şi cina din data de 9 Mai. Cheltuielile pentru transport vor fi suportate de către participanţi. Termen limită pentru aplicare: 1 MAI 2016.